เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 203 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม [ 30 ก.ย. 2562 ]136
82 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น [ 21 ก.ย. 2562 ]87
83 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล [ 17 ก.ย. 2562 ]82
84 ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ [ 27 ส.ค. 2562 ]89
85 ประชาสัมพันธ์โครงการครอบครัวสัมพันธ์ [ 23 ส.ค. 2562 ]85
86 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและดูงานของชมรมผู้สูงอายุ [ 22 ส.ค. 2562 ]134
87 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]127
88 โครงการผูกผ้าระบายงานพิธีต่าง ๆ [ 25 ก.ค. 2562 ]82
89 เผยแพร่ประกาศเทศบาลโนนแดง เรื่อง การปรับปรุงภารกิจของเทศบาลตำบลโนนแดง [ 3 ก.ค. 2562 ]90
90 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 17 พ.ค. 2562 ]89
91 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์พันดีและมีคุณภาพ [ 30 เม.ย. 2562 ]74
92 ประชาสัมพันธ์งานฉลองชัยเท้าสุรนารีและของดีอำเภอโนนแดง ประจำปี 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]85
93 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก พ.ศ. 2563 [ 1 มี.ค. 2562 ]92
94 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและดูงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน อสม. และ อปพร. [ 26 ก.พ. 2562 ]79
95 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง ตำแหน่ง ภารโรง [ 25 ก.พ. 2562 ]128
96 การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง [ 20 ก.พ. 2562 ]80
97 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]74
98 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 29 พ.ย. 2561 ]85
99 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีประจำปีงบประมาณ2560 [ 26 ต.ค. 2561 ]81
100 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี เทศบาลตำบลโนนแดง (2561-2564) [ 25 ต.ค. 2561 ]86
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11