เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]106
82 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม สืบสานการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การรำน้อมรำลึกใต้ร่มพระบารมีนครราชสีมา [ 1 ต.ค. 2562 ]123
83 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องคนดี [ 30 ก.ย. 2562 ]95
84 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม [ 30 ก.ย. 2562 ]149
85 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น [ 21 ก.ย. 2562 ]97
86 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล [ 17 ก.ย. 2562 ]93
87 ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ [ 27 ส.ค. 2562 ]100
88 ประชาสัมพันธ์โครงการครอบครัวสัมพันธ์ [ 23 ส.ค. 2562 ]96
89 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและดูงานของชมรมผู้สูงอายุ [ 22 ส.ค. 2562 ]146
90 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]146
91 โครงการผูกผ้าระบายงานพิธีต่าง ๆ [ 25 ก.ค. 2562 ]97
92 เผยแพร่ประกาศเทศบาลโนนแดง เรื่อง การปรับปรุงภารกิจของเทศบาลตำบลโนนแดง [ 3 ก.ค. 2562 ]102
93 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 17 พ.ค. 2562 ]100
94 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์พันดีและมีคุณภาพ [ 30 เม.ย. 2562 ]85
95 ประชาสัมพันธ์งานฉลองชัยเท้าสุรนารีและของดีอำเภอโนนแดง ประจำปี 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]97
96 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก พ.ศ. 2563 [ 1 มี.ค. 2562 ]104
97 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและดูงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน อสม. และ อปพร. [ 26 ก.พ. 2562 ]90
98 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง ตำแหน่ง ภารโรง [ 25 ก.พ. 2562 ]148
99 การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง [ 20 ก.พ. 2562 ]91
100 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]87
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11