เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง