เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง