เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๕๖ รายการ ของเทศบาลตำบลโนนแดง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๕๖ รายการ ของเทศบาลตำบลโนนแดง
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๕๖ รายการ ของเทศบาลตำบลโนนแดง
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง