เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ [ 27 ส.ค. 2562 ]53
62 ประชาสัมพันธ์โครงการครอบครัวสัมพันธ์ [ 23 ส.ค. 2562 ]54
63 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและดูงานของชมรมผู้สูงอายุ [ 22 ส.ค. 2562 ]99
64 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]97
65 โครงการผูกผ้าระบายงานพิธีต่าง ๆ [ 25 ก.ค. 2562 ]54
66 เผยแพร่ประกาศเทศบาลโนนแดง เรื่อง การปรับปรุงภารกิจของเทศบาลตำบลโนนแดง [ 3 ก.ค. 2562 ]60
67 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 17 พ.ค. 2562 ]60
68 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์พันดีและมีคุณภาพ [ 30 เม.ย. 2562 ]50
69 ประชาสัมพันธ์งานฉลองชัยเท้าสุรนารีและของดีอำเภอโนนแดง ประจำปี 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]56
70 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก พ.ศ. 2563 [ 1 มี.ค. 2562 ]60
71 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและดูงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน อสม. และ อปพร. [ 26 ก.พ. 2562 ]53
72 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง ตำแหน่ง ภารโรง [ 25 ก.พ. 2562 ]96
73 การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง [ 20 ก.พ. 2562 ]52
74 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]50
75 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 29 พ.ย. 2561 ]56
76 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีประจำปีงบประมาณ2560 [ 26 ต.ค. 2561 ]53
77 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี เทศบาลตำบลโนนแดง (2561-2564) [ 25 ต.ค. 2561 ]59
78 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 ก.ย. 2561 ]97
79 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 19 ก.ย. 2561 ]55
80 ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 [ 26 เม.ย. 2561 ]55
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9