เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

    เอกสารประกอบ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง