เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา ทต.โนนแดง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 มี.ค. 2566 ]41
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]44
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]35
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]39
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 16 ส.ค. 2565 ]26
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]43
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 มี.ค. 2565 ]89
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 29 ต.ค. 2564 ]88
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปร พ.ศ.๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2564 ]86
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 17 ก.ย. 2564 ]92
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 24 ส.ค. 2564 ]90
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 16 ส.ค. 2564 ]96
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 11 มิ.ย. 2564 ]92
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 10 มิ.ย. 2564 ]88
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 ม.ค. 2564 ]92
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 30 ธ.ค. 2563 ]85
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ [ 30 ก.ย. 2563 ]95
18 ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 31 ส.ค. 2563 ]88
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]92
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]102