เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา ทต.โนนแดง


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง