เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
 


วันที่ 21 ก.พ..2567​ ทีมประเมินจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกองสาธารณสุข​ฯ​ สำนักงานสาธารณ​สุข​อำเภอ​โนนแดง​ โรงพยาบาล​โนนแดง​


วันที่ 21 ก.พ..2567​ ทีมประเมินจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกองสาธารณสุข​ฯ​  สำนักงานสาธารณ​สุข​อำเภอ​โนนแดง​  โรงพยาบาล​โนนแดง​ ออกตรวจประเมินมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม ที่ ที่ รีสอร์ท

2024-02-28
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-14
2024-02-05
2023-10-30
2023-09-07