เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
 


นที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านสท. ท่านกำนัน พนักงานเจ้าหน้าที่ ชุมชนหนองโจดและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะและการส่งเสริมอาชีพในชุมชน


นที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านสท. ท่านกำนัน พนักงานเจ้าหน้าที่ ชุมชนหนองโจดและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะและการส่งเสริมอาชีพในชุมชนจาก อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

2024-02-28
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-14
2024-02-05
2023-10-30
2023-09-07