เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
 


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวลักขณา สีหะมาตร นายอำเภอโนนแดง พร้อมด้วย สจ.พีระดา บูรณะบัญญัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอโนนแดง นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบ


นางสาวลักขณา สีหะมาตร นายอำเภอโนนแดง พร้อมด้วย สจ.พีระดา บูรณะบัญญัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอโนนแดง  นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ และร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นางนารี พันสาง ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านหนองโจด หมู่ 13 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
 
2024-02-28
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-14
2024-02-05
2023-10-30
2023-09-07