เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมพิธีมอบโคในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 50 ตัว มูลค่า 1,400,000 บาท


วันที่ 16 มีนาคม 2566 นางสาวลักขณา สีหะมาตร นายอำเภอโนนแดง เป็นประธานในพิธีมอบโคในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 50 ตัว มูลค่า 1,400,000 บาทโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ชุมชนโนนแดง

2024-02-28
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-14
2024-02-05
2023-10-30
2023-09-07