เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (2565) [ 20 เม.ย. 2565 ]35
2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (2565) [ 19 เม.ย. 2565 ]38
3 การพัฒนาบุคลากร 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]51
4 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]44
5 การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ (2565) [ 15 มี.ค. 2565 ]30
6 การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (2565) [ 2 ก.พ. 2565 ]47
7 การบรรจุแต่งตั้งบุคคล เทศบาลตำบลโนนแดง 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]45
8 ข้อบังคับเทศบาลตำบลโนนแดง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลโนนแดง [ 2 ก.พ. 2565 ]47
9 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลโนนแดง (2565-2566) [ 5 ม.ค. 2565 ]34
10 แผนอัตรากำลังสามปี ทต.โนนแดง 2564-2566 [ 13 พ.ค. 2564 ]132
11 การบรรจุแต่งตั้งบุคคล เทศบาลตำบลโนนแดง 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]121
12 การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 5 พ.ค. 2564 ]116
13 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน [ 5 พ.ค. 2564 ]120
14 แผนอัตรากำลังสามปี ทต.โนนแดง 2564-2566 (การวางแผนกำลังคน) [ 29 เม.ย. 2564 ]106
15 การพัฒนาบุคลากร และการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ เทศบาลตำบลโนนแดง [ 29 เม.ย. 2564 ]100
16 การพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลากรในองค์กร [ 29 เม.ย. 2564 ]113
17 การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (2564) [ 29 เม.ย. 2564 ]117
18 แผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]114
19 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]107
20 การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]109
 
หน้า 1|2