เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีพ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]33
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ (รายโครงการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]34
3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]117
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ 2562 (3) [ 1 ก.ค. 2563 ]111
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (4) [ 1 ก.ค. 2563 ]108
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (5) [ 1 ก.ค. 2563 ]117
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (6) [ 1 ก.ค. 2563 ]117
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (7) [ 1 ก.ค. 2563 ]114
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (9) [ 1 ก.ค. 2563 ]116
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (8) [ 1 ก.ค. 2563 ]117
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (10) [ 1 ก.ค. 2563 ]118
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (11) [ 1 ก.ค. 2563 ]116
13 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]110
14 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 2 [ 25 มิ.ย. 2562 ]114
15 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]114