เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับวันที่ 13 พ.ศ.2552

    รายละเอียดข่าว

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับวันที่ 13 พ.ศ.2552

    เอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับวันที่ 13 พ.ศ.2552
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง