วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
เช่าบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง