วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำด้านซ้ายทางหลวงหมายเลข207ตั้งแต่ด้านซ้ายร้านประภารุ่งเรืองถึงถนนเทศบาล11 หมู่ที่15
3  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้ผู้บริหารสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อนสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อตู้เหล็กบานทึบเลื่อนสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการอบรมและดูแลผู้สูงอายุ
12  มิ.ย. 2561
ซื้อน้ำยาถังเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง