วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน แบบสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำด้านซ้ายทางหลวงหมายเลข207ตั้งแต่ด้านหน้าร้านประภารุ่งเรืองถึงถนนเทศบาล11 หมู่ที่15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 7 หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ต่อจากของเดิมสายซอย7 หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 12 หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำด้านซ้ายทางหลวงหมายเลข207ตั้งแต่ด้านหน้าร้านประภารุ่งเรืองถึงถนนเทศบาล11 หมู่ที่15