วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสุวัฒน์ พิมพ์สระเกษ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อนมกล่องยูเอชที ชนิดจีด ขนาด 180 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถราชการ (รถหกล้อบรรทุกโดยสาร) ทะเบียน ทะเบียน 40-0602 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายบัว คำภูเมืองถึงวัดโนนแดง หมู่ที่13 ตำบลโนนแดง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.1070 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง