วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับโครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬาใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายบัว คำภูเมืองถึงวัดโนนแดง หมู่ที่13 ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมาติดตั้งกันสาดโดมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายพิทักษ์ สุดแสวง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสม ปั้นนอก หมู่ที่3 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายบัว คำภูเมืองถึงวัดโนนแดง หมู่ที่13 ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางบุญหลาย หาญกล้า ถึงบ้านนางเอ็มอร สวนดง หมู่ที่ 13 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง