วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาไม้ 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำต่อจากรางระบายน้ำเดิมถึงศาลากลางบ้านหัวโคก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากสวนนายดี ประจิตรถึงนานายบุญเลิง คำภูเมือง หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านส้มป่อยถึงถนนคสล.วัดร้าง ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 12
29  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคสล. ม.11,ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณเครื่องหมายจราจรและกระจกนูนอุปกรณ์ชะลอความเร็ว เพื่อลดอุบัติเหตุภายในชุมชนเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาปิดกั้นคันดินเพื่อสูบน้ำเข้ามาเก็บกักไว้เพื่อการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง