วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายพิทักษ์ สุดแสวง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสม ปั้นนอก หมู่ที่3 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายบัว คำภูเมืองถึงวัดโนนแดง หมู่ที่13 ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางบุญหลาย หาญกล้า ถึงบ้านนางเอ็มอร สวนดง หมู่ที่ 13 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสุวัฒน์ พิมพ์สระเกษ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อนมกล่องยูเอชที ชนิดจีด ขนาด 180 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถราชการ (รถหกล้อบรรทุกโดยสาร) ทะเบียน ทะเบียน 40-0602 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง