วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดยูเอชทีสำหรับโรงเรียนชุมชนโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดยูเอชทีสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการดำรงชีพและบรรเทาความเดือนร้อนระหว่างการกักตัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดยูเอชทีสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดยูเอขทีสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิด ยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง