วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำสถานที่ ตกแต่งเวทีกลาง จุดเชคอิน และท่าน้ำ พร้อมไฟประดับรอบบริเวณงาน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อลูกฟุตซอลสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำสถานที่ ตกแต่งเวทีกลาง จุดเชคอิน และท่าน้ำ พร้อมไฟประดับรอบบริเวณงาน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง