วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดสถานที่ลอยกระทงและประดับตกแต่งพร้อมไฟส่องสว่างตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาตกแต่งเวทีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่2/2565สำหรับโรงเรียนชุมชนโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Muntifuntion สำหรับกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Mutifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน บห.3930 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง