วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one โดยวิธีเฉพาะเจาะจง