เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


นโยบายไม่รับของขวัญ(์No Gift Policy)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบายไม่รับของขวัญ(์No Gift Policy)
 
ประกาศเทศบาลตำบ,โนนแดง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง