เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน


รายงานการติดตามการใช้จ่ายจากงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามการใช้จ่ายจากงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง