เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

    รายละเอียดข่าว

แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

    เอกสารประกอบ แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง