เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำร้องขออนุญาติเปลี่ยนถังขยะ [ 1 ก.ย. 2556 ]35
2 คำร้องขออนุญาติใช้ถังขยะ [ 1 ก.ย. 2556 ]45
3 คำร้องขออนุญาติจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร [ 1 ก.ย. 2556 ]36
4 คำร้องขออนุญาติจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ก.ย. 2556 ]41
5 คำร้องขออนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ก.ย. 2556 ]40
6 ใบสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีการศึกษา2556 [ 1 ก.ย. 2556 ]48
7 ใบสมัครเข้าเรียน [ 1 ก.ย. 2556 ]59
8 หนังสือสัญญาการขอใช้น้ำในบ้าน [ 1 ก.ย. 2556 ]33
9 หนังสือมอบอำนาจ [ 1 ก.ย. 2556 ]39
10 ใบยื่นคำร้องขออนุญาตงดใช้น้ำประปาชั่วคราว [ 1 ก.ย. 2556 ]38
11 บันทึกข้อความ [ 1 ก.ย. 2556 ]30
12 ใบยื่นคำร้องขออนุญาติเปลี่ยนชื่อในสัญญาใช้น้ำ [ 1 ก.ย. 2556 ]50
13 คำร้องแจ้งเหตุเดือดร้อน/รำคาญ [ 1 ก.ย. 2556 ]31
14 คำร้องขอแจ้งเหตุร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องขอและเหตุเดือดร้อนรำคาญ [ 1 ก.ย. 2556 ]50
15 หนังสือมอบอำนาจ [ 1 ก.ย. 2556 ]38
16 ใบยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน [ 1 ก.ย. 2556 ]47
17 หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดินข้างเคียง [ 1 ก.ย. 2556 ]63
18 หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา(แบบคำร้องรับใบอนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร) [ 1 ก.ย. 2556 ]68
19 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือสถาปัตยากรรมควบคุม [ 1 ก.ย. 2556 ]49
20 ใบยื่นคำร้องขออนุญาตยกเลิกการใช้น้ำประปา [ 1 ก.ย. 2556 ]57
 
หน้า 1|2