เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อองร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ6เดือน) [ 31 มี.ค. 2565 ]39
2 สถิติเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]114
3 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]120
4 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประัมาณ 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]112
5 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก [ 30 พ.ย. 542 ]122