เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564 [ 23 มี.ค. 2565 ]48
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]113
3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]115
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (1,2) [ 1 ก.ค. 2563 ]121
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (3) [ 1 ก.ค. 2563 ]119
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (4) [ 1 ก.ค. 2563 ]122
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (5) [ 1 ก.ค. 2563 ]120
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (6) [ 1 ก.ค. 2563 ]112
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (7) [ 1 ก.ค. 2563 ]123
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (7) [ 1 ก.ค. 2563 ]114
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (8) [ 1 ก.ค. 2563 ]124
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (9) [ 1 ก.ค. 2563 ]124
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (10) [ 1 ก.ค. 2563 ]110
14 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (11) [ 1 ก.ค. 2563 ]116
15 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]118
16 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 10 พ.ค. 2562 ]117
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]115
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) [ 21 ก.พ. 2562 ]121
19 รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีประจำปีงบประมาณ2560 [ 31 ต.ค. 2561 ]122
20 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 1 [ 30 ก.ย. 2561 ]114
 
หน้า 1|2