วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2565
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการอบรมและดูงานของชมรมผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสำหรับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณด้านหน้าร้านเอี่ยมอัญ ชุมชนเต็งสูง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง