เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมพิธีมอบโคในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 50 ตัว มูลค่า 1,400,000 บาท


วันที่ 16 มีนาคม 2566 นางสาวลักขณา สีหะมาตร นายอำเภอโนนแดง เป็นประธานในพิธีมอบโคในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 50 ตัว มูลค่า 1,400,000 บาทโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ชุมชนโนนแดง

2023-03-16
2023-03-10
2023-02-16
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-01
2022-05-11
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-11