เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
 


วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ดือเร๊ะ นายอำเภอโนนแดง ตรวจเยี่ยมสถานที่กับตัวและศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลโนนแดง


วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ดือเร๊ะ นายอำเภอโนนแดง พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสุานที่กักตัวและศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลโนนแดง ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยมี นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนแดงให้การต้อนรับ

2021-08-03
2021-07-16
2021-02-03
2020-12-23
2020-12-23
2020-12-09
2020-12-09
2020-12-05
2020-12-01
2020-11-27