เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลโนนแดงได้บริจาคพัดลม จำนวน 9 ตัว ให้กับโรงพยาบาลโนนแดง เพื่อใช้ในสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง


วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง ร่วมกับ คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล คณะครูสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดงทั้ง 2 แห่ง และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนแดง ได้ร่วมกันบริจากพัดลมตั้งพื้น จำนวน 9 ตัว ให้กับโรงพยาบาลโนนแดง โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนแดงเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในสถานที่กักตัวของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการป้องกันโรคโควิด-19

2021-08-03
2021-07-16
2021-02-03
2020-12-23
2020-12-23
2020-12-09
2020-12-09
2020-12-05
2020-12-01
2020-11-27